Dr.Öğr.Üyesi
Kenan GÖÇER
Birim
Subu-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik